Мах

Хөлдөөсөн зайдас 385g
 남부수제모듬소시지 385g(냉동)
 3500 ₮
 남부모듬소시지 390g(냉동)
 3500 ₮
Жэюүгны мах 100g
 M)Cheyug100g
 1620 ₮
Гахайн мах 100g
 M)Samgeob sal100g
 1860 ₮
Хүзүүний мах 100g
 M)Mug sal100g
 1860 ₮
Бүдэ жигэ 600g
 Bude Chige 600g
 7800 ₮
Хүзүүний мах
 K)Mugsal
 3900 ₮
Гахайн мах
 K)Samgeobsal
 3900 ₮
Нарийн хэрчсэн нугасны мах 1kg
 Smoked Duck Slice 1kg
 45350 ₮
Хөлдөөсөн жижиг котлет 1kг
 Mini Pork Cutlet 1kg
 8000 ₮
Гахайн гэдэс 1kg
 chal sundae 1kg
 16100 ₮
 dogani(ox knee slices)2.5kg
 5000 ₮
 DS jeongol stew 550G
 18000 ₮