Зайрмаг

хүрэн усан үзэмт зайрмаг
 GRAPE KING ICE BAR
 1200 ₮
мөсний баяр зайрмаг
 SODA ICE BAR
 1200 ₮
Бэрибэри зайрмаг
 BERRY ICE BAR
 1200 ₮
цагаан мөст зайрмаг
 WHITE PEACH ICE BAR
 1200 ₮
печеньтэй зайрмаг
 COOKIE ICE BAR
 1200 ₮
улаан шоштой зайрмаг
 IRIS REDBEAN ICEFLAKE CUP
 4500 ₮
Баллажу карамелтэй зайрмаг
 PALAZZO CARAMEL ICE BAR
 1950 ₮
Баллажу манготай зайрмаг
 PALAZZO MANGO ICE BAR
 1900 ₮
Баллажу мандаринтай зайрмаг
 PALAZZO ORANGE HOME
 6800 ₮
рэни рэни зайрмаг
 TOP-TOP MINI ICE BAR
 9900 ₮
хэтэ самар
 WALNUTMARU HOME
 7900 ₮
шоколадтай зайрмаг
 CHOCOLATEMARU HOME
 10000 ₮
хэтэ интоор
 CHERRYMARU HOME
 7900 ₮
Бэст вон банилла
 BESTONE VANILLA
 7500 ₮
печень сүүн крэмтэй зайрмаг
 BESTONE COOKIE & CREAM
 7400 ₮
баниллатай зайрмаг
 BESTONE VANILLA
 8000 ₮
Пулрапу тоор
 POLLAPO PEACH
 1400 ₮
Пулрату усан үзэм
 POLLAPO GRAPE
 1300 ₮
Пулрапу сипучи зайрмаг
 POLLAPO SODA
 1300 ₮
Чээри усан үзэмтэй зайрмаг
 ZELLUZOA ICE TUBE GREENGRAPE
 1400 ₮
мухиду зайрмаг
 TANKBOY ICE TUBE MOJITO
 1500 ₮
Тэнкибуй D /лийртэй/
 TANKBOY ICE TUBE PEAR
 1600 ₮
чээри мандаринтай зайрмаг
 ZELLUZOA ICE TUBE ORANGE
 1400 ₮
амралтийн цаг зайрмаг
 FREETIME CONE
 2200 ₮
бүрабу тарвасны зайрмаг
 CRUNCH-KING CONE
 2100 ₮
Балражу манго- нэрс
 PALAZZO MANGO&BLUBERRY CONE
 1900 ₮
Балражу бэри бэри
 PALAZZO STRAWBERRY CONE
 1900 ₮
Балражу нэрс
 PALAZZO BLUEBERRY CONE
 1900 ₮
Бүрабу ванил
 BRAVO WHITE VANILLA CONE
 2400 ₮
Бүрабу писитачиу
 BRAVO PISTACHIO CONE
 2400 ₮
Бүрабу чуку чонки
 BRAVO CHOCOLATE CONE
 2400 ₮
Бүрабу кирэпи
 BRAVO GRAPE CONE
 2400 ₮
Хумронбулшү
 HOMERUNBALL SHOE ICE
 2000 ₮
Кирончикин сэнто
 CRUNCH-KING ICE SAND
 1800 ₮
цагаан будаатай/маруужин/
 RICECAKE SIMONA ICE SAND
 2300 ₮
цагаан будаатай амтлага/маруужин/
 PANCAKE ICE SAND
 2300 ₮
тиррамистай 1давхар/ маруужин/
 TIRAMISU ICE SANDWICH
 1950 ₮
газрийн самар 1давхар /маруужин/
 BABAM BAR ICE SAND
 2100 ₮
Хони айси
 HONEY ICE BAR
 1200 ₮
Манго цуглуулга
 Mango
 1200 ₮