MkMall © 2018

 Кимчи, давсалсан бүтээгдэхүүн, хачир

хатаасан наймаалж 200 г
 octopus 200g
 16000 ₮
Амталсан сам хорохй 24kg
 salted shrimps24kg
 217300 ₮
Амталж дарсан гааны навч 100g
 K)Perilla leaf100g
 1200 ₮
Цуунд дарсан гааны навч 100g
 K)Kanjang leaf100g
 2300 ₮
Амталсан наймаалж 100g
 K)Salted small octopus100g
 3900 ₮
Амталсан хясаа 100g
 K)Salted clams100g
 1950 ₮
Амталсан чанран чос 100g
 K)Changnanjeot100g
 2800 ₮
Амталж дарсан сам хорхой
 Salted Shrimps1kg
 16500 ₮
Амталсан арвайлж
 Salted Baby Octopus 1kg
 28350 ₮
Амталсан арвайлж
 Ssalted Mall Octopus 1kg
 41300 ₮
Амталсан наймаалж
 Ssalted Squid 1kg
 20900 ₮
Амталсан чанран чос
 Salted Sauced Intestine 1kg
 26000 ₮
Амталсан цагаан манжин 100g
 K)Radish dried100g
 1500 ₮
Халуун чинжүү 100g
 K)Pickled chili100g
 1400 ₮
Амталсан арвайлж 100g
 K)Salted baay octopus100g
 2950 ₮
Амталсан наймаалж 100g
 K)Salted squid100g
 2200 ₮
Амталсан сам хорхой 100g
 K)Salted shrimps100g
 1700 ₮
Цагаан манжингийн кимчи100g
 K)Kakdugi100g
 1000 ₮
Цагаан гаа
 ginger
 2130 ₮
Чунгаг кимчи 100g
 K)Chonggak kimch100g
 1200 ₮
Байцааны Кимчи 100g
 K)Cabbage kimch100g
 1000 ₮
Амталсан хясаа 1кг
 Salted Clam 1kg
 16500 ₮
Амталсан гааны навч 4kg
 seasoning perilla leaf 4kg
 41150 ₮
Халуун чинжүү
 Halmaeson San Pepper
 6500 ₮
Цуунд дарсан сармис 150g
 Marinated garlic 150g
 4000 ₮
Цуунд дарсан сармисны гол 120гр
 Soy Sauce Marinated Garlic 120g
 3950 ₮
Вита даршилсан ногоо 250гр
 Vita Pickle
 4150 ₮
Халуун ногоотой өргөси хэмх 250гр
 Chili&cucumber(season)
 6800 ₮
Цагаан манжин /будааны ороомогт хэрэглэнэ/ 240гр
 kimbab pickled radish
 6400 ₮
Калчи сугчос 300g
 salted hairtail 300g
 21000 ₮
Амталж дарсан цагаан манжин 4kg
 Chinese radish dried 4kg
 41400 ₮
Мёни намүл 300g
 myeongi namul 300g
 14200 ₮
 peel garlic 100g
 1500 ₮
 obokchae 100g
 750 ₮
 Pickled chili 4kg
 28100 ₮
 Soysauce perilla leaf 4kg
 66600 ₮
 obokchae 4kg
 27600 ₮
дарсан сармис
 peel garlic 3kg
 35400 ₮
 stalk of garlic 100g
 900 ₮
Цуугаар дарсан сармисны гол 4kg
 stalk of garlic 4kg
 31350 ₮