Гоймон, аягатай гоймон

Бяслаг тахиатай шарсан зуурдаг гоймон 140g /ууттай/
 cheese buldakbokemyun140g
 3300 ₮
Цагаан манжинтай гоймон /ууттай/
 Yulmu Bibimmyun
 1800 ₮
Амтат гоймон /ууттай/
 Mat Ramen
 2500 ₮
Жампун/ ууттай/
 Nagasaki Jjambbomg
 2500 ₮
Сам хорхойтой Жампун /ууттай/
 Nagasaki Hong Jjambbomg
 2450 ₮
Амтат гоймон /Том/
 Mat Ramen(big Cup)
 3750 ₮
Жампун /том/
 Nagasaggi(big Cup)
 3650 ₮
Бяслагтай шарсан тахиатай зуурдаг гоймон /Том/
 Cheese Buldak(big Cup)
 3550 ₮
Кад бэлэн гоймон /Том/
 Samyang Gat Bibimmyoun
 2200 ₮
Сүта гоймон /ууттай/
 Samyang Sutamyun
 2000 ₮
Дуэнжантай гоймон /ууттай/
 Doenjang Ramen
 1850 ₮
Хясаатай гоймон /ууттай/
 Clam Kalguksu
 3450 ₮
Кад Жампун /Том/
 Got Jjambbong(big Cup)
 3400 ₮
Кад жантай гоймон /ууттай/ 130г
 Got Jjajang
 2850 ₮
Кад Жампун /ууттай/
 God Jjambbong
 2950 ₮
Зөгийн бал бяслагтай зуурдаг гоймон /том/
 Honey Cheese Cup Ramen
 2950 ₮
Халуун ногоотой тахиатай зуурдаг гоймон /Том/
 Buldak Myun
 3600 ₮
Гоймон /Том/
 Samyang Ramen (BOWL)
 3100 ₮
Халуун ногоо тахиатай зуурдаг гоймон /ууттай/ 140г
 Hot Chicken Flavor Noodle
 2350 ₮
Үхрийн махтай гоймон /ууттай/ 120
 Samyang Beef Ramen120g
 1800 ₮
Гоймон /жижиг/ 65g
 Samyang Ramen(cup) 65g
 2250 ₮
Гоймон /ууттай/ 120г
 Samyang Ramen 120g
 1700 ₮
Жин зуурдаг жанпун /ууттай/
 stir feied jinjjambbong
 3350 ₮
Буг-И зуурдаг гоймон /ууттай/ 120g
 Ramyon Bokki 120g
 2550 ₮
Шпагетти /ууттай/ 120г
 Corporation Spaghetti 120g
 2550 ₮
Жин Жанпун /том/
 Jin Jjambbong(bowl)
 3650 ₮
Жин Жанпун /жижиг/
 Jin Jjambbong(cup)
 2700 ₮
Жин жантай гоймон /том/
 Jin Jjajang (bowl)
 3400 ₮
Удунтүн /том/
 Odongtong Ramen(cup)
 3250 ₮
Жин гоймон /том/
 Jin Ramen(cup) 110g
 2550 ₮
Гүнжидийн тостой гоймон /Том/
 Ottogi Chamkke Ramen(bowl)
 2950 ₮
Жин халуун ногоотой гоймон/жижиг/
 Jin Ramen(spicy) Cup
 2100 ₮
Жин гоймон /жижиг/
 Jin Ramen(mild) Cup
 2100 ₮
Шпагетти /ууттай/
 Spaghetti
 2300 ₮
Карритай гоймон /ууттай/
 Ottogi)curry Ramen
 2300 ₮
Гүнжидтэй гоймон /ууттай/115г
 Chamkke Ramen
 2550 ₮
Удунтүн /ууттай/
 Odongtong Ramen
 1950 ₮
Жин Жанпун /ууттай/
 Jin Champon
 3350 ₮
Сари гоймон /ууттай/
 Ramen Sari 110g
 800 ₮
Халуун ногоотой гоймон /ууттай/ 120г
 Ottogi Fire Ramen 120g
 1900 ₮