Хатаасан загас

Жижиг загас 100гр
 K)Anchovy(S)100g
 10000 ₮
Хатаасан загас 150g
 Anchovy (S) 150g
 8000 ₮
 Anchovy (S) 150g
 10100 ₮
황태채 200g
 Dried Pollack Slice 200g
 17500 ₮
Хатаасан сам хорхой 200гр
 Dried Shrimp 200g
 17600 ₮
Хатааж хөлдөөсөн загас 100гр
 K)Jinmichae100g
 6000 ₮
Хатаасан бүго загас 100g
 K)Dried pollack slice100g
 6850 ₮
Хатаасан загас 100гр
 K)Anchovy(L)100g
 6500 ₮
Жижиг загас 100гр
 K)Anchovy(M)100g
 9800 ₮
Хатаасан загас
 쥐포 30ea
 75000 ₮
Хатаасан загас 2ш
 filefish (L)
 5000 ₮
Хатаасан жижиг загас
 DuDu anchovy 1000
 2300 ₮
Наймаалжны урт хөл 60гр
 Long Leg 60g
 7500 ₮
 cutting eaweed 50g
 4900 ₮
Далайн байцаа 150гр
 seaweed 150g
 11600 ₮
Зөөлөн үхрийн борц 30гр
 Ziller Beef Jerky, Original
 5900 ₮
Хатаасан далайн замаг 85гр
 Dried Kelp 85g
 5550 ₮
Жижиг хатаасан дашима60g
 fied kelp60g
 7500 ₮
Шарсан наймаалж
 Bulgogi(tong) Squid
 6950 ₮
Наймаалжны шарсан хөл /Чонхуа/
 Tong Squid(grill Leg)
 6900 ₮
Ужино бото күи
 Butter Squid
 6300 ₮
Хатаасан наймаалж
 Squid
 13900 ₮
Хатаасан сэрвээн дээрээ эвэрт загас 30гр
 Yetnal Filefish Fillet30g
 2900 ₮
Кимбабны далайн байцаа 100ш
 Laver (100p)
 20900 ₮
Хатаасан далайн байцаа 200гр
 dried seaweed 200g
 14150 ₮
Хатаасан сам хорхой 100g
 dried shrimp 100g
 8187 ₮
Нунтаг ким 1kg
 Haenong Laver 1kg
 37300 ₮
 배송비
 2000 ₮
Хатаасан замаг 2g
 dried seaweed fulvescens 2g
 2000 ₮
Чихэрлэг төмсний цардуул 400g
 yangjangpi 400g
 7400 ₮
 red shrimp 10kg
 438100 ₮
улаан чавга 12kg
 jujube 12kg
 382600 ₮
 anchovy (L) 1.5kg
 48700 ₮
 anchovy (M) 1.5kg
 86600 ₮
 anchovy (S) 1.5kg
 86600 ₮
 large-eyed herring 2kg
 39000 ₮
 dried squid 10kg
 630300 ₮
 large-eyed herring
 2600 ₮
 수염새우
 4500 ₮
 dried seaweed 200g
 15550 ₮