MkMall © 2018- Жин Жанпун /том/ MkMall © 2018

 Гоймон, аягатай гоймон

Жин Жанпун /том/

 Уддүги
8801045574585
3450₮

Хэмжээ: 12

Үлдэгдэл: 46

 Jin Jjambbong(bowl) | 오뚜기)진짬뽕(용기)
Төстэй бараа

Бүдэжигэ /ууттай/
 budaejjigae ramen
 3160 ₮
Төмстэй шөл133g
 gamjatangmyeon133g
 3600 ₮
Далайн хоол гоймон /ууттай/
 Ilpum Seafood Ramen
 1800 ₮
Жампун/ ууттай/
 Nagasaki Jjambbomg
 2400 ₮

Нэг брендийн бүтээгдэхүүн

Карэ халуун ногоотой 200г
 Ott) Карритай ш?л Geudaero(их)
 3450 ₮
Цэлцэгнүүр / Манго /
 fruit angel mango
 2400 ₮
 Vietnam Rice noodle Spicy taste200g
 8300 ₮
Халуун ногоотой гоймон /ууттай/ 120г
 Ottogi Fire Ramen 120g
 1750 ₮