MkMall © 2018- Гуннамүлтэй дугбэги /том/ MkMall © 2018

 Гоймон, аягатай гоймон

Гуннамүлтэй дугбэги /том/

 Нуншим
8801043035293
3450₮

Хэмжээ: 16

Үлдэгдэл: 6

 Ttukbaegi(bean Sprout) | 농심)뚝배기(콩나물)98g
Төстэй бараа

Амтат жампун /ууттай/
 Mat Jjambbong
 3450 ₮
Ногоотой гоймон 100g
 vegetable ramen 100g
 3550 ₮
Шин гоймон /ууттай/
 Nongshim Shin Ramen
 2100 ₮
Хааны малгай /том/
 Paldo Kimchi King 110g
 3100 ₮

Нэг брендийн бүтээгдэхүүн

 garlic ddeokbikki111g
 3950 ₮
халуун ногоотой чикин том 122g
 hot cxhicken cup ramen122g
 3800 ₮
Юггэжан /том/
 Yukgaejang
 2150 ₮
 yukgaejang Ramen 116g
 2800 ₮