MkMall © 2018- Кимчитэй гоймон /Том/ MkMall © 2018

 Гоймон, аягатай гоймон

Кимчитэй гоймон /Том/

 Нуншим
8801043015639
2200₮

Хэмжээ: 24

Үлдэгдэл: 248

 Cup Ramen (Kimchi) | 농심)김치(사발면)소 | нуншим кимчи
Төстэй бараа

Кад Жампун /Том/
 Got Jjambbong(big Cup)
 3400 ₮
Жантай шпагетти Оливтой /ууттай/
 Nongshim Jjapaghetti 140g
 2200 ₮
Шин гоймон /жижиг/
 Nongshim Shin Ramen 65g
 2100 ₮
 china bibimmyeon
 2700 ₮

Нэг брендийн бүтээгдэхүүн

Наймаалжтай жанпун /том/
 Squid Jjambbong Ramen
 3800 ₮
Ноншим/жулбён халуун ногоотой 90г
 Jjolbyeong (spicy)
 1950 ₮
Сүми чипс
 Sumi chips(original)
 5200 ₮
Жантай гоймон /ууттай/
 Nongshim Jjaawang
 3200 ₮