Нийтийн хоол

Бор сахар 15kг

 CJ/Пэгсол
8801007101286
55000₮

Хэмжээ: 3

Үлдэгдэл: 0

 brown sugar 15kg | 백설 갈색설탕 15kg
Төстэй бараа

 bulgogi
 3700 ₮
Хатаасан загасны дашида 1kg
 Hwami anchovy dasida 1kg
 16700 ₮
 Hot Pepper Paste 14kg
 57000 ₮
Канжон амтлагч F 10кг
 Kangjung Seasoning10kg
 71500 ₮

Нэг брендийн бүтээгдэхүүн

Спэм майлд 200гр
 Spam 200g
 7950 ₮
Шарвингийн гурил 1кг
 Beksul Pan Frying Powder
 5200 ₮
Солт 55гр /бага зэрэг халуун ногоотой/
 Herb Salt(spicy) 55g
 6450 ₮
бибигу мантуу420г
 gyja dumpling 420g
 9500 ₮