MkMall © 2018- Хүнсний сироп 8kг MkMall © 2018

 Нийтийн хоол

Хүнсний сироп 8kг

 미락원
2100000014354
18400₮

Хэмжээ: 1

Үлдэгдэл: 71

 Mirak Ion Starch Syrup | 미락이온물엿 8kg
Төстэй бараа

Дашида 2kg
 dasida beef 2kg
 49400 ₮
Халуун чинжүүтэй тос 15л
 Youngmi Chili Oil 15L
 148500 ₮
Хүнсний сироп 8kг
 Mirak Ion Starch Syrup
 18400 ₮
Гүнжидийн тос 1,8л
 Sesame Oil 1.8L
 50400 ₮

Нэг брендийн бүтээгдэхүүн

Хүнсний сироп 8kг
 Mirak Ion Starch Syrup
 18400 ₮