MkMall © 2018- MkMall © 2018

 Хатаасан ургамал

 Сэмпо
8801005198196
2600₮

Хэмжээ: 60

Үлдэгдэл: 275

 Grilled Laver_Parae Gim | 샘표 섬마을 저염 파래김 16g
Төстэй бараа

Конкугүма сүн 100г
 dried sweet potato yam 100g
 8900 ₮
Хатаасан мөөг 100гр
 dried oak mushroom 100g
 5756 ₮
Хатаасан хар мөөг 125гр
 Dried Black Mushroom 125g
 8950 ₮
Кимбабны далайн байцаа 100гр*50ш
 Grilled Laver For Roll 100g
 15350 ₮

Нэг брендийн бүтээгдэхүүн

Далайн байцаа 20г
 kim
 3100 ₮
Басаг тэгимгарү 1kg
 Crispy Tempura Batter Mix 1kg
 4950 ₮
Жин цуу F3/930мл
 Soy Sauce Jin Gold F3 (Kosher)
 7350 ₮
Жүнмён 900гр
 Jung Myun Wheat Noodles Soft & Thick
 5450 ₮