Нийтийн хоол

Давс 5kg

 CJ/Baksuel
8801007230689
29000₮

Хэмжээ: 4

Үлдэгдэл: 7

 seasoned salt 5kg | 백설 맛소금 5kg
Төстэй бараа

 perilla powder1kg
 21800 ₮
 lamb(refill)
 26400 ₮
 salmon/beef(refill)
 27650 ₮
Мияан 18л
 Ottogi Mihyang 18L
 67950 ₮

Нэг брендийн бүтээгдэхүүн

 green tea pancake mix 400g
 5400 ₮
Дашида 2kg
 dasida beef 2kg
 45400 ₮
Давс 5kg
 seasoned salt 5kg
 29000 ₮