MkMall © 2018- MkMall © 2018

 Гоймон, аягатай гоймон

 Самян
8801073113718
2100₮

Хэмжээ: 48

Үлдэгдэл: 0

 korea gomtangmyeon110g | 삼양)한국곰탕면(멀티)
Төстэй бараа

Доширак
 paldo dosirak
 2200 ₮
Жин жантай гоймон /том/
 Jin Jjajang (bowl)
 3250 ₮
 ssamjang ramen 115g
 2550 ₮
Жампун /том/
 Nagasaggi(big Cup)
 3400 ₮

Нэг брендийн бүтээгдэхүүн

Гоймон /Том/
 Samyang Ramen (BOWL)
 2850 ₮
Кад жантай гоймон /ууттай/ 130г
 Got Jjajang
 2850 ₮
Самян гоймон халуун ногоотой
 samyang ramyeon (spicy)
 1600 ₮
 korea gomtangmyeon110g
 2100 ₮