MkMall © 2018- MkMall © 2018

 Гоймон, аягатай гоймон

 Самян
8801073113718
2100₮

Хэмжээ: 48

Үлдэгдэл: 0

 korea gomtangmyeon110g | 삼양)한국곰탕면(멀티)
Төстэй бараа

Доширак
 paldo dosirak
 2200 ₮
Карритай гоймон /ууттай/
 Ottogi)curry Ramen
 2300 ₮
гурилтай шөл /ууттай/
 Huroorook Kalguksu
 2350 ₮
 ssamjang ramen 115g
 2550 ₮

Нэг брендийн бүтээгдэхүүн

Кад Жампун /Том/
 Got Jjambbong(big Cup)
 3400 ₮
Попояа чипс
 Samyang New Star Popeye chips
 1550 ₮
Гоймон /ууттай/ 120г
 Samyang Ramen 120g
 1700 ₮
Кад Жампун /ууттай/
 God Jjambbong
 2950 ₮